Dansväskan

Ett pedagogiskt arbetsmaterial som inspirerar både barn och vuxna att arbeta kreativt med dans.

Under april månad erbjuds genomgångar med en utbildad danspedagog som visar och förklarar väskans innehåll. Genomgången hålls för lärargrupper och kan kombineras med workshops för eleverna.

Upplägg för Dansväskan

  • 1 workshop på 1,5 timme för lärare/pedagoger
  • 1 lektion (40 minuter) tillsammans med elever och läraren med max en klass/lektion och max 2 lektioner på en dag
  • Lån av Dansväskan i 4 veckor

Under våren 2020 subventionerar Region Värmland kostnaden med 50 procent vilket innebär en kostnad på 2500 kronor/tillfälle för skolan. Vi kommer att ha ett tak på 20 tillfällen/dagar inom subventionen men det kommer självklart gå att boka danspedagogerna själva för en kostnad på 5000 kronor/tillfälle plus resa.

Dansväskan innehåller konkreta övningar, musik och rekvisita, allt som behövs för att på ett enkelt och roligt sätt arbeta med dans i sin undervisning. Väskan riktar sig främst till barn i åldrarna 5-12 år.

Dansväskan är ett pedagogiskt arbetsmaterial som inspirerar både barn och vuxna att arbeta kreativt med dans.

För många barn blir första mötet med dans via de vuxna och skolan, därför har du som lärare/pedagog en viktig uppgift att göra det till en så positiv upplevelse som möjligt. Med hjälp av övningshäftet, rekvisitan och musiken som finns i väskan kan du bygga upp en hel dansklass eller använda dig av enstaka övningar. Till varje övning finns musikförslag, dessa kan du givetvis byta ut till den musik du själv tycker passar till övningen och målgruppen.

Att arbeta med övningarna i dansväskan förbättrar elevernas koordination, kroppskontroll, samarbetsförmåga, inlärning och fysiska hälsa. Övningarna utvecklar också elevernas estetiska kunskaper och dansglädje. Listan kan göras lång och i läroplanen (Lgr-11) står följande:

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet."

Lycka till och kom ihåg att det bara är fantasin som sätter gränser för vad du och eleverna kan hitta på med Dansväskan!

Tips!

Dansväskan kan användas i Skapande skola-projekt! Om du vill anlita en professionell danspedagog som kommer till skolan och arbetar kreativt med eleverna utifrån Dansväskan, kan du söka bidrag från Kulturrådet. Mer information finns på kulturradet.se, sök Skapande skola. Bidraget Skapande skola gör att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Dansväskan och dansövningarna

Dansväskan finns för utlåning hos Region Värmland, avdelningen för kulturutveckling.

Dansväskan är en av de utvecklingsinsatser som får stöd av Kulturrådet.