Skolbussresa till utbudsdagarna

Region Värmland betalar 50 % av busskostnaden när det gäller resa för lärare och elever tur och retur till Utbudsdagarna.

Så här gör ni

  1. Boka för er lämplig buss lokalt (behöver ej vara Värmlandstrafik)
  2. Genomför resan, ta emot och betala hela fakturan.
  3. Skicka faktura till oss på 50 % av beloppet, tillsamman med kopia på originalfakturan.
    Fakturaadress: Region Värmland, UNNR00, Box 5071, 650 05 Karlstad
  4. På originalfakturan från bussbolaget ska det framgå: ”Datum, att resan gått till utbudsdagarna i Karlstad och Spinneriet, och hur många elever man transporterat”.
  5. På er faktura skriver ni: ”Ersättning för bussresa till Utbudsdagarna i Värmland 50% enligt överenskommelse och bifogat underlag.”
  6. När vi fått detta underlag komplett enligt ovan, reglerar vi vår del av fakturan.

Observera

Region Värmland går över i ny organisation från och med årsskiftet. För att erbjudandet om skolbussresa ska gälla måste fakturan vara oss tillhanda senast 17 december