Kulturbidrag

Region Värmland ger verksamhetsbidrag och fleråriga verksamhetsstöd till organisationer samt bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft. Inom filmområdet finns ett antal särskilda stöd.

Bidrag kan främst sökas av föreningar och organisationer av olika slag. Mer information om olika bidragstyper och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hittar du under flikarna nedan.

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Grafiska riktlinjer vid projektstöd

När Region Värmland ger projektmedel ska det vid kommunikation om projektet/arrangemanget tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare enligt våra grafiska riktlinjer. 

Grafisk manual med logotyp för nedladdning

Mer information

Beslut om bidrag till kulturprojekt och arrangemang 2019 (pdf)

Beslut om bidrag till kulturprojekt och arrangemang 2020 (pdf)

Våra bidrag

Tillbaka till Kultur