Arrangörsstöd till folkbibliotek för kulturarrangemang och skapande aktiviteter

Folkbiblioteken utgör en bärande del av den kulturella infrastrukturen och är en central aktör för det lokala kulturlivet. Genom arrangörsstödet vill vi ytterligare stärka Värmlands folkbibliotek och deras roll för det värmländska kulturlivet. Ansök om arrangörsstöd här.

Kultur främjar fria samtal, engagemang och delaktighet. Ett aktivt kulturliv är en förutsättning för demokratisk utveckling och hållbara samhällenArrangörsstödet är en del av projektet Biblioteket som demokratisk arena som har stöd av Kulturrådet. 

Syftet är att: 

 • Stärka bandet mellan folkbibliotek och det professionella kulturlivet.
 • Vidga synen på bibliotekets kulturuppdrag och föra in fler konstformer i bibliotekets regi.
 • Stärka biblioteken som befintliga mötesplatser och/eller att i bibliotekets regi skapa nya mötesplatser.
 • Möjliggöra aktiviteter som når nya målgrupper samt möjliggöra för fler att bidra till bibliotekets kulturutbud.
 • Sprida kultur i hela länet.

Vem kan söka?  

Sökande ska vara folkbibliotek i Värmland. Vi uppmuntrar samverkan med annan kommunal verksamhet, föreningar, kulturskapare, lokala initiativ och andra samarbetsformer. 

Målgrupp 

Arrangemang och/eller skapande aktivitet ska rikta sig till människor från 13 år och uppåt. Vi ser gärna en strävan att nå nya målgrupper. Vi tror att folkbiblioteken känner sina lokala förutsättningar bäst och vet var insatser behövs. Motivera val av målgrupp i ansökan.  

Hur går ansökan till  

 • Ansökan görs via formuläret nedan. 
 • Högsta sökbara belopp per ansökningstillfälle är 15 000 kronor. 
 • Stödet kan sökas två gånger per år. Varje bibliotek kan skicka in flera ansökningar per ansökningstillfälle. 
 • Ansökningstillfällen för 2021 är: 1-28 februari 2021 och 1-31 maj 2021.  

Rapport/utvärdering

Utvärdering görs via Bibliotek Värmlands Teamskanal "arrangörsstöd folkbibliotek" senast 30 dagar efter avslutat arrangemang/aktivitet.

En gång per år arrangerar den regionala biblioteksverksamheten ett digitalt uppsamlingsheat med möjlighet att dela lärdomar och erfarenheter med varandra.

Mer om stödet

 • Ange alltid "Med stöd av Region Värmland" i marknadsföringen tillsammans med regionens logga. Här hittar du Region Värmlands logga (regionvarmland.se).
 • Svar på ansökan sker via mejl till angiven kontaktperson senast två veckor efter sista ansökningsdatum. 
 • Utbetalning sker automatiskt i samband med godkänd ansökan. 

Vi uppmuntrar biblioteken att inspireras och att ta del av utbudet som finns i Kulturpoolen och Utbudskatalogen

Med anledning av corona 

I rådande läge är det svårt att veta hur verksamhet kan planeras och när publika arrangemang kan genomföras. Samtidigt är det viktigt att säkerställa tillgång till kultur och att skapa arbetstillfällen för det professionella kulturlivet. Vi uppmuntrar biblioteken att fundera kring nya metoder för att sprida kultur. Streaming, utomhusaktiviteter, personliga kulturmöten eller någonting helt annat. Kontakta oss gärna för stöd och idéer.

Arrangörsstödet betalas ut även i de fall där ett planerat arrangemang behöver ställas in till följd av pandemin. Detta för att underlätta för biblioteken att våga planera samt för att säkerställa kulturutövarnas villkor. 

Ansök här