Vad är Artists in Residence Värmland?

Avdelningen för kulturutveckling, Region Värmland driver paraplyorganisationen Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) genom ett samarbete med konstnärer och konstverksamheter i regionen.

De besökande konstnärerna knyts till platser med andra verksamma konstnärer/institutioner. I dialog med konstnärer i Värmland arbetar konstnärerna med samtidskonst på en specifik plats tillsammans med intresserade personer i närmijön.

Stärka det lokala kulturlivet och möjligheten till samverkan

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling. Här skapas platser för konstnärer att utvecklas, visa, processa och producera sina verk. Vi vill stärka det lokala kulturlivet i kommun och region så att fler får möjlighet att ta del av och möta konsten. Vi vill också stärka möjligheten till samverkan mellan olika parter som konstnärer, civilsamhället, nationella aktörer, näringslivet, kommun och region.

"Vitaliteten i den konstnärliga kreativiteten är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer och för att demokratiska samhällen ska fungera."
Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet – rapport från FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter Farida Shaheed (2013).

Aktuella Artists in Residence Värmland

Konstföreningen "Innan luften går ur" i Hagfors kommun

Den nod och verksamhet som är först ut att ta emot internationella konstnärer under hösten 2019 och våren 2020 är konstföreningen "Innan luften går ur". Residensprogrammet sker i Gustavsfors hembygdsgård i Hagfors kommun. De danska konstnärerna Sidsel Bonde och Sara Nielsen Bonde inleder programmet.  

Konstnären Maria Andersson på Alsters herrgård i Karlstad

Konstnären Maria Andersson kommer att vistas på Alsters herrgård under ett par veckor under hösten 2019 för att sedan verka på distans och återkomma under våren 2021. Under sommaren presenteras ett nytt platsspecifikt verk på Alsters herrgård tillsammans med en utställning av tidigare verk, del av ett omfattande konstnärligt arbete som bland annat kretsar kring Gustaf Frödings dikt Tre trallande jäntor.

Projektet AiR Värmland drivs med stöd från Kulturrådet, IASPIS Konstnärsnämnden, Region Värmland, Karlstad och Hagfors kommuner.