Region Värmland satsar på offentlig konst

I Värmland pågår ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla bild och formområdet. I det arbetet ingår offentlig konst som är det som kommunerna själva vill lägga extra mycket krut på just nu

– Vi vill utveckla området i samverkan och dialog. Det sker till exempel genom referensgrupper och arbetsgrupper mellan kommuner och konstnärer eller konstaktörer. Men också genom samarbete över förvaltningsgränserna, säger Marita Axelsson Nordlund, Region Värmlands utvecklare inom bild och form.  

Läs Statens konstråds intervju med Marita Axelsson Nordlund.