Konstnärsresidenset i Gustava tänker nytt om konstuttryck i pandemitider

Konstnärskollektivet Innan Luften Går Ur är residenskonstnärernas förlängda arm och bjuder på pandemianpassade kulturupplevelser i slutet av maj. Här är Therése Olsson, Emil Jessen och Oskar Carlsson. Sabina Ostermark tillhör också gruppen.

Konstnärsresidenset i Gustava tänker nytt om konstuttryck i pandemitider

Förra helgen skulle residenskonstnärerna Sara Nielsen Bonde och Sidsel Bonde ha återvänt till Gustavsfors eller Gustava som man så vackert säger i folkmun. Det är i trakter som har en historia med näring i form av många små järnbruk.

Pandemin sätter stopp för konstnärernas vistelse men inte för kreativitet, möten och samtal i trakterna runt Gustavsfors. Konstnärskollektivet Innan Luften Går Ur, som är residensets värdar och samarbetspartners, uttrycker själva ”vi lägger oss inte platt och spanar på orosmoln utan tillskriver oss en plikt att även under kris fortsätta vårt arbete om än i ny tappning”.

Vi ställer om, det kommer att hända en del här uppe i slutet av maj. Residenskonstnärerna kommer att göra sina avtryck, vi planerar för en lokal radiosändning och vi kommer att inviga naturens egen väderbarometer, berättar Therése Olsson.

Exakt hur residenskonstnärerna kommer att göra sina avtryck får vi se i slutet av månaden. Helt klart är att saker är på gång. UPS-transporten kommer med den ena stora försändelsen efter den andra. Det är Sidsel Bonde som skickar latexformar och gips över gränsen från Norge.

Vi blir Sara & Sidsels förlängda arm och kommer att tolka och bygga upp deras verk utifrån givna instruktioner, berättar Thérese Olsson.

För att i direktsändning ta del av författarsamtalen om Upplösningen med Helena Granström och Jonas Gren (länk till Facebookevent) måste vi ta oss ut i skogen. Radioprogrammet kommer att sändas lokalt i en radie på 5-7 kilometer under 3-4 timmar.

En väderbarometer
En väderbarometer håller på skapas i gamla skolan i Dragsjöberg. Skulpturen som växer fram bygger på ett stort antal väderpinnar som Therese hämtat i skogen och täljt under vintern. Hon hoppas att kunna inviga den och samtidigt bjuda in Lena Simonsson till ett samtal om väder. Lena Simonsson är kvinnan som i många år har skött och fortfarande är en del av SMHI:s väderrapporter från just Gustavsfors.

En metodisk och omfattande processdokumentation pågår av Sabina Ostermark. Här kommer flera röster tilltals förutom konstnärer och projektledare. Dokumentationen kommer även den förankras lokalt. 

Konstnärskollektivet Innan luften går ur har hållt kvar vid idén om fokus på platsen. Här berättar Therése om hur de konkret tagit sig an den utmaning som corona inneburit. 

Stärka det lokala kulturlivet
Residenset i Gustavsfors har stöd av Region Värmland och Hagfors kommun och ingår i paraplyorganisationen AiR Värmland med stöd av IASPIS och Kulturrådet. Tanken med ett residens är att stärka det lokala kulturlivet och ge fler möjlighet att ta del av och möta konsten.

Så kreativt och bra att se hur konstnärerna i ILGU ställer om sin verksamhet på ett sätt som gör att vi ändå måste vara på plats i trakten runt Gustava, Hagfors kommun, för att ta del. Ett residens handlar ofta om en plats och här är platsen fortfarande central säger Marita Axelsson Nordlund, utvecklare inom bild och form, Region Värmland.

Utställning Hagfors kommun
Kulturchef Tina Bergenbrink Hagfors kommun är glad för dessa kulturella inslag norr om Hagfors.

Det är extra roligt att det händer och erbjuds här, nära människorna i Hagfors kommun. Det ges en möjlighet att upptäcka konst som det inte är säkert att man söker sig till annars.

Vi planerar för att så småningom ta utställningen till kommunhuset i Hagfors.