Abundance International Dance Festival 2019

Två dansare i en park

September 5-7, 2019
Karlstad, Sweden


Three days of professional dance from all over the world.

Performances, workshops, lectures and site-specific performances in the centre of Karlstad. All of the events and activities in the festival is free of charge. 

Abundance International Dance Festival received the european EFFE-label 2016. It means that the festival has an artistic commitment, community involvement and a international and global outlook.

For more information and to book workshops, visit abundance2019.se


Tre dagar av professionell dans från hela världen.

Föreställningar, workshops, föreläsningar och platsspecifika framträdanden i centrala Karlstad. Alla programpunkter och aktiviteter i festivalen är gratis. 

Abundance International Dance Festival har erhållit den europeiska märkningen EFFE 2016. Det är ett bevis på att festivalen har ett konstnärlig engagemang, samhällsengagemang och en festival med internationella och globala intressen.

För mer info och bokning av workshops, besök abundance2019.se


Contact / Kontakt

Kina Strandberg

Projektledare
054-701 10 90
kina.strandberg@regionvarmland.se

Linda Löfgren

Koordinator
054-701 10 73
linda.lofgren@regionvarmland.se

Håkan Mayer

Dansutvecklare
054-701 10 75
hakan.mayer@regionvarmland.se

Sofia Wretling

Projektsamordnare
054-701 10 85
sofia.wretling@regionvarmland.se