Inspiration inom filmområdet

Här kan du hålla dig uppdaterad på fortbildningar och annat som kan inspirera.

Aktuellt 

BUFF filmfestival 13-19 mars – på buffplay.se 

BUFF visar aktuell internationell film som berättas ur barn och ungas perspektiv. Denna årliga filmfestival som brukar hållas i Malmö kommer 2021 att hållas digitalt. Innehållet är massivt, över 100 filmer, exklusiva filmpremiärer, bonusmaterial och seminarier. Filmerna och programpunkter är oftast tillgängliga i 24 timmar från visningsstart.  

 

Du som arbetar med film i skolan eller skolbio och vill ta del av BUFF vecka 11 får gärna höra av dig till stefan.barkman@regionvarmland.se senast 4 mars för gemensam anmälan av filmpass till festivalen. OBS begränsat antal festivalpass erbjuds. BUFF är ett utmärkt tillfälle att inspireras och ta del av film för barn och unga i världsklass. 

 

Webbinarieserie för dig som arbetar med film i kulturskolan

Filmregionerna har publicerat en webbinarieserie baserad på en stark efterfrågan på fortbildning av kulturskolepersonal som arbetar med rörlig bild. Del 1-3 genomfördes 2020-21 och går nu att ta del av i efterhand.

Del 1: Att använda kameran som redskap för att upptäcka omvärlden

Del 2: Visningsmöjligheter för elevernas filmer

Del 3: Att leda kreativa lärandeprocesser.

Dessa finns nu tillgängliga på filmregionernas webbplats 

 

  

Alltid

Film i klassrummet 

Mediecenter Värmland tillhandahåller ett stort utbud av kvalitetsfilm med visningsrättigheter för skolan och även pedagogiskt material kopplat till filmerna i den mån det finns. Det mesta av materialet finns strömmande och nås här. 


BUFF Internationell 
filmfestival 

Varje år i mars arrangeras Sveriges största filmfestival BUFF, med fokus på barn- och ungdomsfilmer. Utöver filmvisningar erbjuds fortbildningar, forum, nätverkande, mingel och mycket annat. BUFF erbjuder resestipendier till pedagogisk personal för att förkovra sig i skolbio samt bli inspirerade av mångfalden av alla filmer från hela världen. Läs mer på BUFFs webbplats.   

Filmriket 

Här får du lära dig skapa film och rörlig bild. Här finns utbildningsmaterial för elever, lärare och pedagoger med övningar framtagna utifrån läroplanen. Här finns en filmskola med videoklipp som visar hur du på ett enkelt sätt skapar film/rörlig bild. Här finns ett utbud av film som kan användas i skolan. Läs mer på Filmrikets webbplats 

Filmregionerna 

Region Värmland är medlem i den rikstäckande föreningen Filmregionerna som arbetar med främjande av barn och ungas filmkunnighet. De arbetar filmpedagogikt med medie- och informationskunnighet (MIK) i klassrummet, skolbio och barn och ungas egna skapande både i skolan och på deras fritid. Läs mer på föreningen filmregionerna.se  

Föreningen för film och mediepedagogik (FOMP) 

Region Värmland är medlem i föreningen FOMP, en nationell förening som samlar alla med intresse att utveckla filmpedagogik. Läs mer på fomp.se