Anmälan Noomaraton

Här anmäler du dig till tävlingen Noomaraton.

Lagets namn*
Lagmedlem 1 (kontaktperson)*
E-post till kontaktperson (för avisering av kriterier)*
Mobiltelefon (för sms-avisering)*
Övriga lagmedlemmar (Ange förnamn, efternamn och e-post)
Vi tillåter att filmen i sin helhet eller utdrag ur den visas i TV, internet, programblad och dylikt i samband med marknadsföring av detta årets och kommande års Noomaraton.

Annat meddelande till festivalen