Residens på Alsters herrgård skjuts upp

Residens på Alsters herrgård skjuts upp

Residenset med konstnären Maria Andersson på Alsters herrgård var tänkt att genomföras 2020 men skjuts upp till 2021.

Avsikten var att genomföra projektet sommaren 2020 men på grund av det nya coronaviruset ställs evenmanget in. Förhoppningen är att projektet kan äga rum sommaren 2021.

Samarbete mellan Region Värmland och Karlstads kommun

Projektet Artist in Residence Värmland (AiR Värmland) syftar till att utveckla konstlivet, öka möjligheterna till samverkan mellan konstnärer samt bidra till nya konstupplevelser för invånare och besökare i regionen.