Textilt återbruk och täljd mekanik

Textilt återbruk och täljd mekanik

Save the date! Återbruk av textil och plast med Johanna Törnqvist och täljd mekanik med Per Helldorff. En fortbildning för pedagoger i Värmland. Arvika den 28-29 oktober.

I oktober arrangerar Region Värmland en fortbildning för slöjdlärare och slöjdpedagoger i Värmland i textilt återbruk med Johanna Törnqvist och täljd mekanik med Per Helldorff. Mer information och anmälan kommer i slutet av augusti.