Värmland en av regionerna som fick flest stöd av Svenska Filminstitutet

Bild från Barnens filmdag i Filmhuset i Stockholm. Fotograf/Källa: Chris Jonkers

Värmland en av regionerna som fick flest stöd av Svenska Filminstitutet

Arvika, Grums och Torsby kommuner samt Kulturskolan Torsby finns med bland de som nyligen beviljats stöd från Svenska Filminstitutet. Värmland tillsammans med Skåne och Stockholm är de regioner som fått flest stöd.

Totalt fördelade filminstitutet denna gång 1,3 miljoner kronor till filmkulturell verksamhet för bland annat skolbioprojekt och filmkurser.  Stödet syftar till att stötta uppstart av insatser som stärker filmkunnighet hos barn och unga i landets kommuner.

I ett pressmeddelande uttrycker Svenska filminstitutet glädje över att många kommuner, trots pandemin, fortsätter att satsa.

Trots pandemin ser vi uppfinningsrikedom och en vilja att stärka barn och ungas filmkunnighet. Under detta speciella år kan film ge möjlighet till hopp och kunskap. Många av dem som fick stöd i våras har fått tänka om, flytta fram och förändra, men viljan att arbeta med film är tydlig även under detta år, vilket är glädjande, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

305 000 kronor till Värmland

I Värmland har Arvika kommun har beviljats 75 000 kronor för att Arvikas elever ska kunna bidra med egna produktioner, i form av förfilmer, i samband med de traditionella skolbiovisningarna. Syftet är att inspirera ungdomar till filmskapande, det sker med stöd av lärare och filmpedagoger.

Grums kommun har beviljats 80 000 kronor för att fortsätta stärka och vidareutveckla kunskapen om rörliga bilder – film som kreativt medel. Fortbildning av pedagoger och elevaktiviteter körs parallellt. Tanken är att etablera en stadigvarande filmpedagogisk verksamhet. Samarbete, filmkunskap och analys lyfts fram i ansökan som bidrag till att bättre lyckas med det övergripande demokratiuppdraget.

Torsby kommun har beviljats 80 000 kronor för att fortsätta skolbiokonceptet och möjligheten för årskurserna 3, 5 och 7 att ta del av kvalitetsfilm. I ansökan står det att eleverna, genom skolbio, även får tillgång till verktyg för filmanalys som kan möjliggöra en vidare synvinkel och beredskap på hyr världen framställs i både media och film och på så sätt skilja på fakta och fiktion.

Torsby kommun, kulturskolan, har beviljats 70 000 kronor för att satsa på fler filmkurser.

Kommunernas filmförkovran sker i samverkan med Region Värmlands filmutvecklare.