Språket & livet på Folk och Kultur

Språket & livet på Folk och Kultur

Region Värmland deltar på Folk och Kultur och berättar om ett utvecklingsarbete som har som mål att fler värmlänningar ska ha tillgång till ett rikt språk och vilja använda det. Framför allt vill vi nå de som har störst behov - en jämlikhetssträvan. Kulturchef Ulf Nordström medverkar i ett samtal om de samhällsviktiga arkiven.

Ett rikt språk är jätteviktigt för ett demokratiskt samhälle. Vi har en utveckling där många samhällsfunktioner digitaliseras. Att navigera sig genom samhället är svårare ju grundare språk en person har, säger läsforskare Zara Hedelin.  

Zara instämmer i journalisten och utbildningsreporter Emma Leijsnes slutsatser om problemen med utanförskap och ensamhet för allt fler killar som inte läser och inte pluggar.

Viljan i utvecklingsarbetet är att hitta nya samverkansparter och nya sätt att se på språkfrågan. Med nya metoder och röster når vi fler och kan skapa ringar på vattnet. Ett komplement till det som erbjuds via huvudaktörerna i skolor och bibliotek.

På den nationella konferensen Folk & Kultur, som i år är digital och kostnadsfri, får du ta del av ett samtal där projektledare Åsa Ranung, läsforskaren tillika politikern Zara Hedelin och Pia Segerpalm från Röda Korset resonerar omspråkets betydelse i ett samhällsperspektiv. Har vi en ojämlik tillgång till språket i vårt land och län? Varför får inte språkfrågan tillräckligt med uppmärksamhet?  Är inte språkfrågan ett ansvar som ligger hos föräldrar och skola? Och hur gör man för att påverka allas rätt till ett rikt språk?  

Du får också träffa Afe och Rabut som före coronautbrottet deltog i Röda Korsets erbjudande Pappor som läser för sina barn. Filmklippet är ett smakprov på dokumentären Språket & livet som kommer att ha premiär under våren.  

De samhällsviktiga arkiven ur ett regionalt perspektiv

Vilken roll spelar arkiven i dag i regionernas kultur- och kulturarvsarbete och hur ser utmaningar och möjligheter ut för framtiden? På Folk och kultur deltar kulturchef Ulf Nordström i ett samtal mellan riksarkivarien Karin Åström Iko och generaldirektören för kulturrådet Kajsa Ravin och några ytterligare kulturchefer. 

Kulturen som brobyggare

Kulturen har en kraft som brobyggare. Det skriver Folk & Kulturs bloggare Linde Sjöstedt. Hon refererar till Poeten Amanda Gorman som reciterade sin dikt “The Hill We Climb” under Joe Bidens presidentinstallation.

”Att en 22-årig ung kvinna kan trollbinda en hel värld, visar främst vilken stjärna hon är, men också på kulturens kraft som brobyggare. Vi som är äldre behöver stanna upp och lyssna på yngre generationer, på riktigt.”

”…For there is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it…”

Se hela Folk och Kulturs programutbud.