Stort intresse för Shared Reading

Intresset för att bli läsledare med hjälp av metoden Shared Reading visade sig vara stort. 26 personer kommer att gå. Här finns representanter från studieförbund, frivilligorganisationer, folkbibliotek, folkhögskolor, olika kommunala skolor, näringslivet, kyrkan och universitetet.

Hallå där Åsa Ranung, projektledare för Värmland läser!


 
Värmland läser och du har en ambition att få igång Shared Reading i Värmland. Ansökningstiden till en utbildning gick ut den 1 februari och intresset har varit stort. Berätta.

Det är verkligen glädjande att kursen skapat så stort intresse! Med 26 nya läsledare kommer vi att kunna öppna nya dörrar till läsning, litteratur och samtal om viktiga saker som sker i livet. Dessa kommer också att utgöra grunden för ett långsiktigt nätverk i Värmland som skapar förutsättningar för samarbete och utveckling. 

Särskilt glad är jag åt den spridning som finns bland de som ska delta. Det gäller såväl geografiskt som vilka professioner och huvudmän som finns med. Här finns representanter från studieförbund, frivilligorganisationer, folkbibliotek, folkhögskolor, olika kommunala skolor, näringslivet, kyrkan och universitetet.

Vad är Shared Reading?

Det är en metod för högläsning och samtal i grupp. Målet med Shared Reading är bland annat att ovana läsare ska komma i kontakt med läsning och skönlitteratur. Shared reading kan skapa samtal som vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden till det positiva och ge en känsla av sammanhang. 

Varför har du och projektet valt att satsa på just Shared Reading?  Vad vill regionen åstadkomma?

Vi ser att ett brett arbete med Shared Reading i vårt län skulle kunna ha flera positiva effekter. Metoden passar till exempel för olika typer av uppsökande verksamhet och kännetecknas av att det är låg tröskel att komma igång för deltagarna. Det gör att det kan användas till många målgrupper och blandade grupper. Shared Reading används också ofta för att stärka människor i utanförskap eller med psykisk ohälsa, det ska dock inte ses som en behandlingsmetod.  I sammanhanget är deltagarna inte patienter, utan läsare och medmänniskor som i ett kravlöst format tolkar, deltar och uttrycker sig.

Vad kännetecknar metoden?

En utbildad läsledare leder samtalet och väljer ut nya texter till varje tillfälle. Grupperna inom Shared reading brukar bestå av ca 5–10 deltagare. Man träffas regelbundet och ganska ofta – kanske en gång per vecka. Deltagarna läser ingenting i förväg utan texten presenteras vid mötet och man diskuterar nya skönlitterära texter varje gång.  Högläsningen följs av att man diskuterar de tankar och känslor som spontant kommer upp hos deltagarna under läsningen.

Finns det några dokumenterade resultat?

Många vittnar de positiva effekterna av Shared reading. Enligt Centrum för läsforskning vid Liverpools universitet ger metoden många positiva effekter på hälsa och välmående, bland annat en förbättrad självkänsla och ett förbättrat självförtroende. Forskning pekar även på att glädjen och gemenskapen i en läsgrupp ger och ett ökat intresse för texter.