Värmlands bokfestival 2020 på Youtube

Värmlands bokfestival 2020 på Youtube

Hela 53 textade programpunkter från Värmlands bokfestival finns nu att ta del av på Youtube.
– Av tillgänglighetsskäl har vi textat alla inslag som sändes från den Stora scenen. Nu är dessa klara och ligger samlade på en spellista på Youtube. Även fredagens skolprogram från den lilla scenen är textade och tillgängliga, berättar projektledare Ricky Andreis.

Några inslag från gäster utanför Värmland medverkade endast live vilket meddelades i programmet.

Samtidigt som Region Värmland avrundar jobbet med bokfestivalen 2020 har planeringen för år 2021 startat. Vi vet ännu inte om det kan bli författarmöten på plats eller om det blir digitala möten även i år. 

 Bokmässan i Göteborg kommer med ny information i slutet av februari. Vår egen bokfestival hoppas vi kunna arrangera fysiskt men vi följer utvecklingen under våren. Det kommer att finnas en parallell planering för en eventuell digital festival, säger Ricky Andreis. 

Spellista programpunkter Värmlands bokfestival 2020 

Kreativ karantän

Region Värmland har även skapat en separat spellista på Youtube för presentation av ett antal kulturarbetare och deras uppdrag inom Kreativ karantän. Totalt var det 55 kulturutövare i Värmland som under 2020 fick uppdrag Kreativ karantän, sammanlagt till en summa på 1 650 000 kronor.

Villkoren var att uppdraget skulle vara en avgränsade process som rymdes inom den begränsade ekonomiska ramen på 30 000 kronor.  

Spellista Youtube Kreativ karantän

Denna lista kommer att fyllas på med ett urval möten med de konstnärer som fick uppdrag Kreativ karantän 2020.