Bred satsning på att köpa in konst från hela Sverige

Niki Lindroth von Bahr, still ur The Burden

Bred satsning på att köpa in konst från hela Sverige

Värmländska konstnärer inbjuds att delta med sina verk i ett ansökningsförfarande, så kallat open call, när Statens konstråd ska köpa konst för 25 miljoner kronor.

Ursprungligen är det ett regeringsuppdrag som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

Det är en värdefull och spännande satsning som innebär att Statens konstråd tar emot förslag på inköp från konstnärer i landets alla regioner, säger Marita Axelsson Nordlund som är utvecklare inom bild och form, Region Värmland.

Allt ljus vi kan få uppleva i Corona-mörkret är av största betydelse, och här kan konsten från Värmland visa sin starka lyskraft och göra världen lite bättre, säger Maria Andrén, konstansvarig inom regionen.

Förberedelsetiden har varit kort och Marita och Maria hoppas kunna nå ut brett med denna inbjudan. Tiden för en digital ansökan är från den 16 mars till den 11 april 2021.

Allt om ansökningsförfarande finns samlat på denna webbsida. Här finns också kontaktuppgifter till Marita Axelsson Nordlund och Maria Andrén som svarar på frågor

Marita Axelsson Nordlund berättar att hon nu jobbar med att forma en jury som kan agera helt opartiskt, exempelvis kommer frågan att gå till externa curatorer. Juryns uppdrag kommer att vara att välja ut 10-12 värmländska konstnärskap för att skicka dem vidare till Statens konstråd för nästa urval och inköp.

Moderna museet finns med i det nationella och regionala samarbetet via Statens konstråd. Här finns också regionernas konstkonsulenter/utvecklare inom bild och form.

Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd, säger att konstinköpen kommer att lämna ett varaktigt avtryck i statens konstsamling.

De blir en samling i samlingen som speglar konstens olika uttryck idag.

Konstverken når också svenska folket då de under kommande år kommer placeras på olika myndigheter. Statens konstråd kommer också att berätta mer om inköpen på deras webbplats, i sociala medier och på andra sätt under 2021.