Ett samtal om språket och livet

Ett samtal om språket och livet

Ta del av en programpunkt skapad för Folk och Kultur 2021. Projekt Värmland läser har som mål att fler värmlänningar ska ha tillgång till ett rikt språk och utforskar i detta syfte olika vägar till språk och läsning.

Här får du träffa Afeworki Tekeste som reflekterar över språkets kraft och förutsättning till så mycket annat i livet. Du får även ta del av ett samtal mellan projektledare Åsa Ranung, forskare och politiker Zara Hedelin och frivilligaktör vid Röda Korset i Forshaga, Pia Segerpalm. 

Några frågor som lyfts är: Vilka kan påverka läs- och språkutvecklingen i samhället? Vilken roll har tillgången till ett språk i ett demokratiskt samhälle? Vem har ansvaret och hur får man långsiktighet och kvalitet i arbetet?