En parkfantasi på Alsters herrgård sommaren 2021

En parkfantasi på Alsters herrgård sommaren 2021

En parkfantasi är skapad för Alsters herrgård sommaren 2021. Det är konstnären Maria Andersson som genom ett residens är inbjuden och kommer att invitera till en platsspecifik ljudpromenad och en digital utställning. Från den 1 juni till den 31 augusti.

Under en vistelse i Istanbul hörde Maria tonerna till Tre trallande jäntor i samband med ett idrottsevenemang. Hon blev nyfiken, och fördjupade sig i visans spridning i Turkiet, som visade sig vara tätt sammanvävd med den svenska Linggymnastiken. Hennes tidigare arbeten har bland annat fokuserat på diktens tonsättning och översättning.

Hon har också skapat flera arbeten och utställningar med utgångspunkt i linggymnastiken som ett modernistiskt projekt i Sverige och Turkiet i samarbete med konstnären Nancy Atakan, baserad i Istanbul.

Genom En parkfantasi växer det konstnärliga arbetet ytterligare. Som besökare på Alster kommer du ta del av ljudverket samtidigt som du rör dig i utomhusmiljön runt minnesgården. Ljudverket går också att ta del av på distans genom ett digitalt utställningsrum där även relaterade konstverk i video och text visas. 

En parkfantasi består av flera parallella berättelser där observationer på plats blandas med fragment från Gustaf Frödings egna skildringar av natur och växtlighet. Centralt i upplevelsen är betraktarens egna rörelser genom parkmiljön, vilka framhävs genom lånade strofer från Frödings diktning med rytm och rörelse i fokus. Som en röd tråd genom berättelsen löper tonsättningen av Tre trallande jäntor, som tidigt 1900-tal fick en ny text i Turkiet. Videoverket The Traveler sätter fokus på den turkiska visans tillkomst och det textbaserade verket Anthems för Alsters herrgård utvidgar berättelsen ytterligare. 

Arbetet är skapat inom ramen för AIR Värmland, ett nomadiskt residens för nationella och internationella konstnärer med inriktning på samtidskonst som drivs av Region Värmland i samarbete med Karlstad kommun och med stöd av Kulturrådet.