Förskolorna i Grums går före och jobbar med barns visuella rättigheter med hjälp av rörlig bild

Att fånga ögonblick. Barnen på Junibacken, Slottsbron tränar på att med kameran fånga en rullande boll.

Förskolorna i Grums går före och jobbar med barns visuella rättigheter med hjälp av rörlig bild

Att jobba med små barn i en stor fråga. Så beskriver Kjerstin Persdotter projektet barns visuella rättigheter som genom en förstudie pågått i Grums kommun det senaste året.

Den stora frågan är FN:s barnkonvention. Barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Projektet Barns visuella rättigheter vill öka kunskapen om barnkonventionen hos barn och pedagoger. Kameran och rörlig bild är metoden och hjälpmedlet. 

Utgångspunkten är att barn ska få syn på sin omvärld och reflektera tillsammans med förskolepersonalen. Barn får lära sig ta bilder och prata om vad de föreställer. Vi pratar också om källkritik. Barnkonventionen och barns rättigheter vävs in och blir mer och mer i fokus. För personalen blir det samtidigt en kompetensutveckling, säger Kjerstin Persdotter.

Corona har påverkat möjligheterna att ses men projektet har rullat på i digital form tack vare bland annat instruktionsfilmer som personalen kunnat använda sig av.  

Vi har hittills jobbat med cirka 140 barn i nio förskolor och föreskoleklasser (6-åringar) i Grums samt en förskoleklass i Tveta friskola, Säffle kommun.

Min känsla är att projektet har varit positivt och tagits emot bra. Det var förstås ett dilemma att som projektledare inte kunna vara på plats. Vi har haft digitala möten och överlämnat instruktioner, lärarna har fått en stor roll i genomförandet. För dem har det ibland varit en utmaning att ta sig tid att prioritera ny teknik. Barnens frånvaro på grund av corona har också komplicerat genomförandet.

Våren avslutas med att animera filmer utifrån barnkonventionen, det är spännande.

Region Värmland har sökt och fått beviljat en förlängning av projektet från Kulturrådet. Det kommer att pågå i ytterligare två år. Förutom det ursprungliga syftet har pandemin visat vägen för behovet att fortsätta utveckla den digitala kompentensen som hänger nära samman med filmskapandet.