Grande finale Värmland läser med korandet av vinnarna av Tvärdrag

Läsa, lyssna, dela i Töcksfors och Läsande förebilder i Grums är glada vinnare av innovationsprojektet Tvärdrag. Kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström läste upp fina motiveringar och överlämnade en prischeck på 25 000 kronor till vardera projekten. Med på bilden, längst till höger, är också Åsa Ranung, projektledare för Värmland läser

Grande finale Värmland läser med korandet av vinnarna av Tvärdrag

Läsa, lyssna, dela i Töcksfors och läsande förebilder i Grums. Det är de två projekten som kammade hem vinsten i innovationstävlingen Tvärdrag för läs- och språkfrämjande.

Idag var det grande finale för det treåriga projektet Värmland läser. Vi har bland annat fått ta del av presentationer av de delprojekt som löpt senaste året inom Tvärdrag som handlar om innovationer och metodutveckling. Ni kan läsa mer om dem på varmlandlaser.se.

Presentationerna övergick i en prisutdelning. Juryn har utsett till två vinnare. Pris på vardera 25 000 kronor delas ut av Elisabeth Kihlström, ordförande i kultur- och bildningsnämnden. Se nedan. 

– Fantastiskt! Jag är så imponerad. De två vinnarna är väldigt olika och kompletterar varandra så bra när man ska förstå vad läs- och språkfrämjande är. Det visar också bredden, säger projektledare Åsa Ranung.

– Båda projekten bygger på samverkan, vad man kan lyckas med tillsammans. En styrka med Töcksfors är att det kräver en frivillighet, en egen insats för att delta. I Grums utvecklar man inom befintliga strukturer, ett starkt samhällsbyggande och med hjälp av litteraturen bygger de broar mellan olika årskurser på skolan och mellan unga och de gamla inom äldrevården.

– Det är så roligt att få hylla stora arbeten som sker i det lilla.

Projektet Läsa, lyssna, dela i Töcksfors.

Ett samarbete mellan Nordmarkens pastorat, Årjängs bibliotek och Unicare vårdcentral.

Motivering Läsa, lyssna dela 

I projekt Läsa, lyssna, dela kan vi se behovsdriven innovation när den är som bäst. Genom att kroka arm över organisationsgränser har projektet medverkat till att stärka känslan av gemenskap, inkludering och egenmakt i ett litet gränssamhälle. Initiativtagarna har dragit nytta av det lilla samhällets närhet i syfte att gemensamt skapa en träffpunkt för daglediga människor i Töcksfors. Genom högläsning i grupp, enligt metoden Shared Reading, har de med litteraturen som bas skapat en grogrund för samtal som spelar roll och redan skapat en efterfrågan i samhället. Samverkan har manifesterats av ett upprättat partnerskap mellan de tre aktörerna vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete. 

Deltagare:

Anneli Diskerud Morken
Josefin Andersson
Lasse Johansson (ej med på fotot)

Läsande förebilder i Grums

Projektet är en samverkan mellan Grums bibliotek, Jättestenskolan, Edsholms äldreboende, Strandlyans Förskola och Västanå teater.

Motivering Läsande förebilder 

Projektet Läsande förebilder bjuder in och öppnar upp till bred samverkan och skapar konkreta brobyggande aktiviteter mellan åldrar och generationer i Grums kommun. Det präglas av en uppfriskande nyfikenhet på andras sätt att tänka och göra och på att det som kan göras tillsammans ofta har en högre potential för alla inblandade. Samtidigt som projektets sträcker sig över både ålders- och organisationsgränser finns en enkelhet i dess upplägg som också är en del av dess styrka. I projektets mål blandas konkreta resultat om läsförmåga med mål om att skapa tillgång till drömmar, fantasi och personliga insikter. Inom Läsande förebilder hjälper de läsare att bli förebilder för andra, som i sin tur blir förbilder för ännu fler.  En helhetssyn på människan präglar projektet som vill göra världen lite större för sina deltagare. 

Deltagare:

Liselotte Asbjörnsdotter
Helene Tivemark
Hanna Jacobsson Sourander
Linnea Benneberg
Linda Gull (ej med på fotot)

Prissumman på 25 000 kronor till vardera projektet ska användas till en studieresa eller utbildning för det aktuella arbetslaget senast 30 november 2021.

Under dagen var det också urpremiär på filmen Språket och livet - värmländska vägar till språk och läsning. Vi återkommer och berättar mer om denna.