Plats för utveckling. En praktisk kurs om hur man söker projektmedel inom kulturområdet

Plats för utveckling. En praktisk kurs om hur man söker projektmedel inom kulturområdet

Vill du utveckla projekt inom kultur? Vill du stärka dina utvecklingsmöjligheter? Vill du lära dig att argumentera för ditt område och skriva ansökningar till projekt, stipendier eller annat stöd?

Under två dagar får du lära dig mer om hur man gör detta. Föreläsning och diskussioner varvas med workshop. Du kommer få många konkreta tips och även öva dig praktiskt på att skriva ansökningar. 

Läs mer och anmäl dig via Region Värmlands kalender

Sista anmälningsdag är den 28 juni 2021.