Kultur och demokrati - förutsättningar och utmaningar. Uppdragsutbildning.

Vykort av konstnären Karin Broos

Kultur och demokrati - förutsättningar och utmaningar. Uppdragsutbildning.

Är du intresserad av relationen mellan kultur och demokrati och av hur kulturinstitutioner kan utvecklas som platser för demokratiutveckling? Då är den här utbildningen för dig.

Kursen, som omfattar 7.5 hp, ges av Göteborgs universitet på uppdrag av Region Värmland. Den är en del av satsningen Biblioteket som demokratisk arena. 

Kursen introducerar kulturvetenskapliga perspektiv på kultur och demokrati. Det ingår att diskutera och problematisera demokratins förutsättningar och utmaningar utifrån teman som offentlighet, folkbildning, delaktighet, ojämlikhet och kris. Det finns ett fokus på den demokratiska infrastrukturen där kulturinstitutioner alltid spelat en viktig roll.

Målgrupp

Den främsta målgruppen är bibliotekspersonal i Värmland. I vissa fall kan det vara aktuellt att bibliotekspersonal och andra viktiga nyckelpersoner i kommunen, till exempel kulturutvecklare, genomför kursen tillsammans. Det ska i så fall vara förankrat hos bibliotekschefen i kommunen. 

Om plats finns kan också bibliotekspersonal i andra regioner, där vi har en samverkan kring Biblioteket som demokratisk arena, erbjudas en plats. 

 

För att få en plats på kursen ska: 

  • Ditt deltagande i kursen vara förankrat hos närmste chef.
  • Du ska vara drivande i arbetet på ditt bibliotek/din kommun gällande de utvecklingsfrågor som lyfts i utbildningen.
  • Du förmedla kunskap och relevanta frågeställningar vidare till dina kollegor. 
  • Du ingå i ett forum med övriga kursdeltagare för erfarenhetsutbyte och reflektion. 


För specifika kurskrav och bedömningsgrund, se bifogad kursinformation, nedan. 

Gör din anmälan här

  • Sista anmälningsdag 18 augusti 2021. 
  • Ett urval görs vid behov. 

 

Övrig information

  • Kurskostnad finansieras av Region Värmland. Eventuell kurslitteratur bekostas av den egna kommunen.
  • Du som blir antagen till kursen behöver skicka kopia på körkort, pass eller liknande identitetshandling till mig. Detta för att registreras i Ladok. 
  • Målet är att deltagarna efter kursens avslut tillsammans fördjupar sig i Värmlands kulturliv, med information om och studiebesök bland annat till de regionala kulturinstitutionerna. 

Tveka inte att höra av dig med dina frågor och reflektioner.