Tre konstnärer till dansresidens Sjösala

Silon utanför Sjösala, den lokala bygdegården som också är residensets arbetsplats. Silon gjordes om till scen under danshändelsen Movements of change 2020. Foto: Anna Asplind.

Tre konstnärer till dansresidens Sjösala

Tre konstnärer har tilldelats dansresidenset Rural Movements som har stöd av Region Värmland.
– Trakten kring Sjösala är rural i ordets rätta bemärkelse. Här kan konstnärer utveckla oanade sidor i sitt konstnärskap i samklang med trakten och de som bor och verkar här, säger Region Värmlands dansutvecklare Håkan Mayer.

Håkan Mayer berättar att det treåriga dansresidenset Rural Movements har växt fram genom ett samarbete mellan i första hand Alma Löv Museum och Riksteatern. Region Värmland och Kultur på landsbygden var inte sena att hänga på.
– Riksteaterns residensutvecklare besökte Alma Löv, Gunnerud och Hembygdsgården Sjösala och såg potential för en framtidssatsning i trakten.
– Region Värmland bjöds in och gick med i projektet då vi såg en möjlighet för våra danskonstnärer i länet att ta del av och möta konstnärer i en annan miljö än den invanda och bekväma. Vi ser det även som en del av demokratiseringen av kulturen och konsten att det finns fler noder och forum för den utanför staden.
– Förutom de årliga residensen med internationell/nationell utlysning som äger rum finns möjlighet att planera in bland annat dansklustermöten, minifestivaler, gästspel och egna evenemang. En curator, Anna Asplind, med en gedigen dans/konstnärskarriär finns på plats under residensen.

Tre konstnärer har tilldelats rural movement

Det är nu klart vilka konstnärer som har tilldelats Rural Movements första dansresidens i Värmland. Många av de inskickade bidragen höll hög kvalitet men en enad jury bjuder nu in tre intressanta konstnärskap, Dinis Machado, Rebekka Nilsson och Marcus Doverud.

Koreograf Dinis Machado kommer att arbeta i residenset “Dansbanan” Foto: Lo River Lööf

Queer koreografen Dinis Machado har valts ut till ett av residensen som undersöker dansbanan som historiskt skeende och fenomen. Dansbanan fungerade förr som en naturlig mötesplats för dans framförallt på landsbygden men även i städerna. Dinis kommer att arbeta med utgångspunkt från de grupper som inte var närvarande eller kände sig välkomna på de historiska dansbanorna och tar avstamp i frågor som: Vilka danser kunde de ha dansat? Vilka möten av tillgivenhet kunde ha ägt rum där? Vad skulle en queer-folkdans kunna vara? Dinis Machado vill utveckla arbetet i och tillsammans med trakten och söker just nu efter personer eller grupper inom hbtq-rörelsen i Värmland.

Teaterregissör Rebekka Nilsson och koreograf Marcus Doverud är inbjudna till residenset “I rörelse”. Foto Rebekka Nilsson: Luka Leonardo Ibanez-Fæhn

Det andra residenset “I rörelse” är ett grisen-i-säcken-residens där två konstnärer som är okända för varandra förs samman för att undersöka vad som kan uppstå i mötet mellan respektive konstnärskap. Koreografen Marcus Doverud och teaterregissören Rebekka Nilsson är inbjudna att tillsammans undersöka rörelse; rörelsen i det egna konstnärskapet, sociala rörelser, rörelser i naturen, rörelser mellan platser, kroppar, människor, konsten för att nämna några möjliga ingångar. Genom att sätta något i rörelse förändras den plats vi är på, samtidigt som platsen förändrar oss.

Konstnärerna kommer att bo på Gunnerudsgården som redan idag fungerar som ett konstnärsresidens och drivs av en av projektets samarbetspartner Alma Löv museum of Unexp. Art. Sjösala, den lokala bygdegården kommer att fungera som arbetslokal och scen och utvecklas i samverkan med den ideella föreningen Bygdeutveckling i Emtervik.

Gunnerud och Sjösala

Residensen börjar i augusti med ett program av aktiviteter, samtal och workshops på Alma Löv museum, Gunnerudsgården och Sjösala. Programmet kommer att vara öppet för publik vilket skapar ett mervärde både för trakten och konstnärerna. Konstnärerna får möjlighet till fördjupade möten med platsen och de människor som bor, verkar i eller besöker Östra Ämtervik och publiken får möjlighet att ta del av ett spännande program samt möta de olika konstnärskapen. Under residensen gång kommer konstnärerna på olika sätt bjuda in och dela sitt arbete med de som är intresserade så håll utkik för att få ta del av olika dansupplevelser i Östra Ämtervik från och med augusti.