Bokmässor

Region Värmland ansvarar för läs- och litteraturfrämjande insatser, bland annat inom den regionala biblioteksverksamheten. Ansvaret för Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg och Värmlands bokfestival i Karlstad ligger hos oss.

Värmlands bokfestival

I november varje år arrangeras Värmlands bokfestival, där priset Årets Värmlandsförfattare och Region Värmlands litteraturstipendium delas ut.

Festivalen är ett evenemang som lyfter och stärker den värmländska berättartraditionen inom främst litteraturens område, men även andra uttryck som film, teater, dans och slöjd får utrymme. Programmet och utbudet riktar sig mot både barn, unga och vuxna.

Här får Värmländska författare och berättare möjlighet att möta besökarna, samtidigt som nationella och internationella gäster välkomnas för att ytterligare främja skrivande, läsande och skapande.

I samarbete med Bibliotek Värmland, som består av 16 kommuner, sänder vi Värmlands bokfestival digitalt, med programinslag som inbjuder till dialog och digital delaktighet i hela länet.

Program och all annan information om Värmlands bokfestival hittar du på varmlandsbokfestival.se.

Du kan också följa bokfestivalen på Facebook.

Värmlandsmontern

Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg är en 100 kvm stor mötesplats, med egen scen och ett 40-tal sittplatser. Varje år presenterar vi ett 60-tal aktuella författare och föreläsare med värmländsk anknytning. Syftet är att stärka och lyfta den den Värmländska berättartraditionen på ett nationellt plan. Främst inom litteratur, men även inom film, teater, dans, slöjd samt genom läsfrämjande, forskning, kultur och pedagogik. I montern samarbetar vi bland annat med Visit Karlstad, Visit Värmland, Karlstads Universitet samt Föreningen Värmlandslitteratur som säljer värmländsk litteratur.

I Värmlandsmontern tillkännages också vem som utsetts till Årets Värmlandsförfattare och vilka som får Region Värmlands litteraturstipendier.

Läs mer om Värmlandsmontern