Värmlandsmontern

Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg är en mötesplats med egen scen och ett 40-tal sittplatser där vi varje år presenterar ett 60-tal aktuella författare och föreläsare med värmländsk anknytning.

Bord med böcker på mässa

Årets bokmässa är över för denna gång och Värmlandsmontern har haft ett omfattande program även detta år. Över 60 programpunkter med olika berättarformer har vi presenterat. Vi har noterat en ökning av antalet besökare från 4000 för 2017 till 4 500 för i år, vilket är mycket glädjande.

Mässan som helhet har gått från 77 000 till ca 85 000 besökare, vilket till stor del kan bero på att vi inte haft störande demonstrationer utanför Svenska mässan som under 2017.