Värmland läser

I november 2015 satte Värmland fokus på litteratur och läsfrämjande med kampanjen Värmland läser. Kampanjen skulle bidra till ökad läslust och få fler att upptäcka litteraturens värld, men också uppmärksamma att det finns många olika former av berättande.

Genom ”Värmland läser 2.0” vill vi medverka till att fler värmlänningar har tillgång till ett språk. Språket är ett mål i sig men också en förutsättning för mycket annat, till exempel för områden som demokrati, fantasi, socialt kapital och jämlikhet.

”Värmland läser 2.0” är en samverkans- och lärprocess där vi tillsammans med länets aktörer inom bland annat bibliotek, skolor, arbetsmarknadsaktörer, föreningar och folkrörelser både utforskar nya vägar för läsfrämjande och bygger vidare på gamla. Arbetet bygger på medverkan och engagemang från läsfrämjare och språkutvecklare ur ett brett perspektiv och fokuserar på såväl det operativa och det strategiska arbetet för läsfrämjande i länet. Projektet drivs av Region Värmland med stöd av Kulturrådet.  

Välkommen att ta kontakt med projektledare Åsa Ranung om du har frågor eller inspel till projektet.

Läsklyftan

Välkommen till en dag där läsklyftan står i fokus. Utan ord kan du inte uttrycka din åsikt eller argumentera för den. Det är svårt att tolka och förstå information. Utan ord kan du helt enkelt inte att delta i samhällsutvecklingen och det är lätt att hamna i utanförskap.

Läs mer om och anmäl dig till Läsklyftan – en dag om språk, jämlikhet och empowerment