Dokumentation

Dokumentation från mötesplats 2 Språket och livet

 

Dokumentation från mötesplats 1 Läsklyftan - en dag om språk, jämlikhet och empowerment.18 juni 2019. 

Projektledare Åsa Ranung