Kulturpoolen

Vi har samlat både organisationer och enskilda professionella kulturutövare i Värmland i ett gemensamt register. För registret svarar de organisationer som ingår i samverkansgruppen för Kultur i skolan.

Kultur i skolan går inte i god för de registrerade pedagogernas yrkesskicklighet.

Sök i registret på Kultur i skolans webbplats