Utlåning av robotar

Nu kan Värmlands alla lärare låna robotar att testa i sin undervisning. Utöver själva robotarna finns material om kodning och programmering. Målet är att ge alla skolor likvärdiga möjligheter att lära ut programmering.

Gå direkt till internetkatalogen

Intresset för programmering från lärare och elever har ökat kraftigt. Därför erbjuder nu Mediecenter utlån av robotar till pedagoger i hela Värmland. Lånetiden är max 4 veckor. För att hitta bra och användbara lektionsplaneringar och övningar till robotarna, är det bästa sättet att söka på respektive robotnamn på nätet. Där kan du hitta massor av tips och filmer.

Tips och övningar

Har du egna tips får du gärna delge oss dessa! Vi försöker samla lite material för att ge er tips och övningar som vi hoppas fungerar bra.

Lektionsplaneringar