Värmlandsarkiv

Det nya coronaviruset

Det nya coronaviruset Covid-19 är klassat som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Vi måste alla hjälpas åt för minska risken för smittspridning.

Så hanterar Värmlandsarkiv det nya coronaviruset

Värmlandsarkiv har öppet (se aktuella öppettider nedan), men vi ber dig att inte besöka oss om du har förkylningssymptom av hänsyn till andra som kan tillhöra riskgrupper. Tvätta händerna. Respektera övriga besökare genom att hålla distans.

På grund av rådande situation kopplad till coronaviruset, kommer Arkivcentrums forskarsal tills vidare INTE att ha öppet på torsdagskvällarna. Beslutet gäller från och med vecka 12 och tills vidare. Från och med vecka 21 och till vecka 37 kommer forskarsalen vara öppen tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan klockan 13:00-16:00. Under dessa veckor är det stängt på måndagar.

ALL programverksamhet ställs in tills vidare, likaså bokade visningar och inplanerade studiebesök till Arkivcentrum

(Uppdaterad 2020-04-27)

Arkivcentrums fasad.

Värmlandsarkiv är arkivmyndighet för statliga myndigheter i Värmlands län, liksom ett stödorgan åt de värmländska kommunerna i arkivfrågor. Vi fungerar dessutom som regionalt näringslivsarkiv genom föreningen Värmlands Företagshistoria. Läs mer om vår verksamhet.

Man med kikare framför ögonen

Sök i arkiven

Läs mer om vad du kan hitta hos oss, eller sök direkt i olika databaser.

Vy över forskarsalen

Forskarsalen

Här hittar du forskarsalens öppettider och de datum då salen håller stängt.

Bild

Avgifter

Vi tar vanligtvis ut en avgift för tjänster som kopiering, förfrågningar och visningar.

Bild

Kontakt/tillgänglighet

Kontaktuppgifter och anvisningar för att hitta till Värmlandsarkivs kansli.

Samarbete på Värmlandsarkivs kansli

För kommuner

Vi bistår länets kommuner i frågor om arkiv och informationshantering.

Bok med lagklubba

För myndigheter

Vi tar emot, vårdar, tillhandahåller och tillgängliggör statliga arkiv.

Träd och mossa i en skog

För näringslivet

Arkiv från näringsliv och privatpersoner hanteras av Värmlands Företagshistoria.

Skolamateriel, pennor och svart tavla

För skolan

Du som är lärare och elev kan ta del av våra arkiv, helt kostnadsfritt.