Värmlandsarkiv

Viktig information med anledning av Covid-19

Från och med den 1 oktober 2021 öppnar forskarsalen igen för allmänheten. Detta innebär att man återigen har möjlighet att göra längre arkivbesök och forska på plats utan att göra någon föranmälan. Det innebär också att man har möjlighet att boka forskarsalens datorer. 

Sedan tidigare är all programverksamhet inställd, liksom bokade visningar och inplanerade studiebesök till Arkivcentrum.

Expedition öppen för myndighetshandlingar och allmänna handlingar

Arkivcentrums verksamheter har en samhällsviktig funktion och för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas kommer arkivcentrums expedition att vara öppen med förändrade öppettider, men enbart för utlämnande av allmän handling eller inlämnande av handling till myndighet.

Tillsammans har vi ett viktigt ansvar för att minska smittspridningen.

Läs mer om öppettider och kontakt på sidan om Forskarsalen

(Uppdaterad 2021-09-21)

Arkivcentrums fasad.

Värmlandsarkiv är arkivmyndighet för statliga myndigheter i Värmlands län, liksom ett stödorgan åt de värmländska kommunerna i arkivfrågor. Vi fungerar dessutom som regionalt näringslivsarkiv genom föreningen Värmlands Företagshistoria. Läs mer om vår verksamhet.

Man med kikare framför ögonen

Sök i arkiven

Läs mer om vad du kan hitta hos oss, eller sök direkt i olika databaser.

Vy över forskarsalen

Forskarsalen

Här hittar du forskarsalens öppettider och de datum då salen håller stängt.

Bild

Avgifter

Vi tar vanligtvis ut en avgift för tjänster som kopiering, förfrågningar och visningar.

Bild

Kontakt/tillgänglighet

Kontaktuppgifter och anvisningar för att hitta till Värmlandsarkivs kansli.

Samarbete på Värmlandsarkivs kansli

För kommuner

Vi bistår länets kommuner i frågor om arkiv och informationshantering.

Bok med lagklubba

För myndigheter

Vi tar emot, vårdar, tillhandahåller och tillgängliggör statliga arkiv.

Träd och mossa i en skog

För näringslivet

Arkiv från näringsliv och privatpersoner hanteras av Värmlands Företagshistoria.

Skolamateriel, pennor och svart tavla

För skolan

Du som är lärare och elev kan ta del av våra arkiv, helt kostnadsfritt.