Om Värmlandsarkiv

Värmlandsarkiv bildades 1970 som ett regionalt näringslivsarkiv. Sedan 1995 fungerar vi också som landsarkiv.

Utöver vårt uppdrag att verka som arkivmyndighet för statliga myndigheter i Värmlands län är vi också ett stödorgan åt de värmländska kommunerna i arkivfrågor. Vi fungerar dessutom som regionalt näringslivsarkiv genom Föreningen Värmlandsarkiv. Vårt arkivmaterial sträcker sig från medeltid till nutid och innehåller allt från brev, protokoll och domstolshandlingar till fotografier.

Om Arkivcentrum Värmland

Värmlandsarkiv bildar tillsammans med Föreningsarkivet, Landstingsarkivet samt Karlstads kommunarkiv Arkivcentrum Värmland. Vi finns och samverkar i samma byggnad med bland annat gemensam forskarsal. Genom Arkivcentrum Värmland kan vi tillsammans erbjuda en unik möjlighet att få svar på frågor från det värmländska samhällslivets samtliga sektorer, från medeltid till våra dagar.

Besök oss gärna för att söka i våra arkiv, vi tar också emot grupper från skolor och andra verksamheter.