Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur Landstinget i Värmland har arbetat med patientsäkerhet under det gångna året. Hög patientsäkerhet är en av landstingets viktigaste prioriteringar och inga vårdskador ett av våra fyra resultat- och kvalitetsmål.

I patientsäkerhetsberättelsen hoppas vi att du får en övergripande bild av hur landstinget arbetar med dessa frågor. I patientsäkerhetsberättelsen kan du bland annat läsa om:

  • Hur vi arbetar ur ett organisatoriskt perspektiv med patientsäkerhet.
  • Hur vi identifierar och hanterar vårdskador och följer upp patientsäkerhetsarbetet i organisationen.
  • Resultat som uppnåts inom de olika patientsäkerhetsområdena.
  • Hur våra medarbetare och patienter bidragit till ökad patientsäkerhet genom avvikelser, synpunkter och klagomål.
  • Hur vi vill arbeta vidare kommande år med patientsäkerhet.

Vill du fördjupa dig ytterligare i våra arbetssätt och resultat finns mer att läsa i landstingets årsredovisning för 2016.

Läs våra patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Patientsäkerhetsberättelse 2016

 Patientsäkerhetsberättelse 2015

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2013

Patientsäkerhetsberättelse 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2011

Patientsäkerhetsberättelse 2010