Styrande dokument

Styrande dokument ger organisationen förutsättningar för att göra rätt saker på rätt sätt. De behövs för att uppfylla regelverk, politiska beslut samt överenskomna arbetsmetoder.