Tidigare landstingsplaner

Här finns äldre landstingsplaner publicerade.

Landstingsplanen skulle se till att hela Landstinget i Värmland arbetade aktivt mot gemensamma mål, säkerställa en god och effektiv vård samt en hållbar ekonomisk hushållning.

 

Äldre landstingsplaner 

Flerårsplan och landstingsplan 2016-2018 

 

Landstingsplan 2018 (kortversion)

Landstingsplan 2018

Mätplan 2018 (kortversion) 

Mätplan 2018

 

Landstingsplan 2017

Landstingsplan 2017 (kortversion)

Mätplan 2017