Strategier

En strategi skapas för att ange vilken inriktning som ska tas för att uppfylla krav i policys, vårdgivardirektiv, nationella riktlinjer och satsningar eller prioriterade områden i regionplanen. En strategi fastställs av regionstyrelsen eller en nämnd och omfattar hela Region Värmland.