Lättläst svenska

Här finns några av våra centrala sidor på Region Värmlands webbplats på lättläst svenska.

Om det nya coronaviruset 
Tillgänglig information om Covid-19 för personer med funktionsnedsättning.

Sidor och information på lättläst svenska

Lättläst svenska handlar om att anpassa texten efter mottagarens behov, kunskap och läsförmåga.