Tillgänglighetsutlåtande för regionvarmland.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på våra externa webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister på webbplatserna.

Region Värmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Den ska kunna användas på ett enkelt sätt oavsett den breda variation som finns mellan olika människors förmågor och egenskaper. Webbplatsens innehåll ska vara i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och de officiella riktlinjerna för webbplatser i offentlig sektor. Målet med webbplatsen är att vi minst ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar:

  • Det finns dokument och filmer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via regionvarmland.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi åtgärdar dessa problem efter hand.

Kontakta oss om du upplever hinder eller brister i tillgängligheten

Vi har tre tillvägagångssätt för att göra det möjligt för dig att hjälpa oss att förbättra innehållet på våra webbplatser.

Tyck till

Du hittar funktionen Tyck till på varje webbsida. Där kan du lämna dina synpunkter om innehållet på webbsidan du befinner dig på. Synpunkterna skickas direkt till den som skapat innehållet på webbsidan. 

Lämna synpunkter om sökfunktionen

Om du inte hittade det du sökte efter via sökfunktionen kan du ställa frågor eller lämna dina synpunkter om sökfuntionen.

Hjälp oss att bli bättre

Om du upptäcker andra brister i tillgängligheten som hindrar dig från att ta del av vår digitala service kan du 
kontakta Region Värmlands kommuniationsavdelning via formuläret hjälp oss att bli bättre.