Snabba fakta om operationshuset


Operationhuset (hus 60) till höger. Byggnaden med det ljusa taket rymmer den nya entrén och entréhallen mot norr, Klarälvsentrén.

 • Operationshuset är byggt i tre plan med ett garage under jord som har plats för 150 bilar.
 • Husets sammanlagda yta är cirka 28 000 kvadratmeter och innehåller 600 rum. Det är den största vårdbyggnaden på sjukhusområdet.
 • Det finns 14 operationssalar i nya huset. Ytterligare sju salar tillkommer 2018, salar som kommer att finnas i direkt anslutning när nuvarande operationsavdelning väst är färdigrenoverad och ombyggd. Ombyggnaden omfattar 7 500 kvadratmeter.
 • I dag (dvs innan operationshuset tagits i bruk) finns 19 operationssalar på Centralsjukhuset, salar som varierar i storlek på mellan cirka 25 och 40 kvadratmeter.
 • Under perioden 2016-2018 kommer sjukhuset endast att ha 14 salar i drift. Det ska fungera tack vare effektiv planering och nyttjande av salar och personal
 • De nya salarna är mellan 60 och 100 kvadratmeter stora.
 • Två operationssalar är så kallade hybridsalar, salar med röntgenmöjlighet (en av dem tas i bruk 2018).
 • En sal är avsedd för patienter med infektioner och en för att utföra kejsarsnitt. Den senare är placerad så att transportvägen från förlossningen blir kort.
 • En sal är planerad för att kunna operera med operationsrobot.
 • Specialiteter som ska operera i huset: kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, käkkirurgi, gynekologi, urologi, endokrin och bröst.
 • Det finns två så kallade preoperativa centrum, där patienterna förbereds inför operationen.
 • Uppvakningsenheten är uppdelad i tre delar, en del för så kallad 23-timmarsvård som är en nattöppen enhet där patienten kan sova över efter operation. Där vårdas även patienter som behöver ytterligare övervakning. En del är för öppenvård där patienten kan åka hem samma dag och ytterligare en del är avsedd för barn.
 • Verksamheter som flyttar in i operationscentrum: Smärtcentrum, stertilteknisk enhet samt ledning och administartion för klinikerna AnOpIva och kirurgi. Endoskopimottagingen flyttar 2018.
 • Landstinget i Värmland är beställare och ägare. Bygget sker i så kallad partnering med entreprenören Skanska Sverige.
 • Totalbudgeten för projektet uppgår till 1 350 000 000 kr i 2010 års penningvärde.