Experio WorkLab

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt som tar sig an sjukfrånvaron
på nya sätt för att minska långvarig sjukfrånvaro. Vi använder tjänstedesign där vi involverar medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, utveckla våra arbetssätt och testa nya vägar.

Problem

Sjukfrånvaron är idag hög hos många arbetsgivare och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken. De mest utsatta yrkesgrupperna finns inom vård, omsorg och skola – som samtidigt har utmaningar med kompetensförsörjningen. Arbetsplatsen har en viktig roll att främja och förebygga ohälsa och för att skapa hållbar återgång efter sjukfrånvaro.

Projektets parter har identifierat att de saknar kunskap om medarbetares behov, beteenden och drivkrafter för att göra individuella och strukturella insatser som skapar friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv.

I längden drabbar sjukfrånvaron offentlig sektor som attraktiv arbetsplats och vakanser påverkar hur väl vi kan utföra våra uppdrag.

Genomförande

Projektet startade den 1 maj 2019 och avslutas den 30 april 2022. Vi arbetar med kompetenshöjande insatser för arbetsgivare som ska bidra till att främja hälsa i arbetslivet och på så sätt förbygga att ohälsa leder till långvarig sjukfrånvaro. Vi arbetar även med kompetenshöjande insatser som bidrar till att de som är långtidssjukskrivna återgår till sitt arbete. I arbetet integrerar vi även de horisontella principerna icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet.

Deltagande aktörer

Projektet ägs av Region Värmlands utvecklingsavdelning, medfinansieras av Europeiska socialfonden och består av sju delprojekt hos värmländska arbetsgivare som representerar offentliga verksamheter i kommun, region och stat.

Deltagande organisationer är Eda kommun, Filipstads kommun, Finsam Värmland/DAL Försäkringskassan, Karlstad kommun, Kristinehamns kommun, Region Värmland och Säffle kommun.