Reportage Eda ska bli ännu bättre med hållbart tänk

På Vårdcentralen Eda har enhetschef Björn Alexandersson och hans medarbetare lyckats väl med ett målmedvetet förbättringsarbete. Nu senast genom att minska överförskrivningen av läkemedel.

Vårdcentralen Eda är en av två pilotverksamheter i projektet hållbar vårdcentral. Som en del i projektet arbetar man med att minska överförskrivningen av läkemedel.


Björn Alexandersson, enhetschef på vårdcentralen Eda, Region Värmland.

– Sedan oktober jobbar vi med receptbedömningsteam. En dag i veckan har en läkare en samlad bunt receptförfrågningar, istället för att det ligger utspritt på flera läkare. Läkaren tillsammans med en sköterska och en farmaceut från läkemedelsenheten går igenom och tittar på utvalda läkemedel där vi har en överförskrivning, berättar Björn Alexandersson.

Under bedömningen tittar man på helheten, utifrån patientens behov men också miljöaspekter och byter ibland ut mediciner som har stor miljöpåverkan mot likvärdiga med mindre påverkan.

– Läkarna tycker att det är jättebra att ha en farmaceut med. Sedan vi började projektet i oktober 2020 har också kostnaden för överförskrivningar minskat med 200 000 kronor.
Det här är ett i raden av framgångsrika utvecklingsarbeten på Eda vårdcentral. De fick nyligen toppresultat i regionen när det gäller arbetet med hypertoni, högt blodtryck, något man arbetat målmedvetet med under 2020.

– Vi har använder samma arbetssätt som vi lyckats väl med hos diabetespatienterna tidigare. Där får varje patient tydliga mål för till exempel blodtryck och långtidsblodsocker som vi sedan regelbundet följer upp och jobbar mot.

En av läkarna på vårdcentral är Klaus Stein. Han lovordar arbetsmiljön som en del i framgångsreceptet för utvecklingsarbetet.


Klaus Stein, läkare på vårdcentralen i Eda, Region Värmland.

– Här finns verkligen möjligheten att kunna påverka, att lyfta ett problem, få gehör och sedan gör vi en förändring, säger Klaus som också är engagerad i projektet Hållbar vårdcentral.

– Hälso- och sjukvården har inte varit drivande i klimatarbetet. Samtidigt ser vi effekter på folkhälsan som beror på ett ändrat klimat, till exempel längre allergisäsong och hjärtsvikt och uttorkning vid högre sommartemperatur.
Han berättar att vårdcentralen, förutom att se över läkemedelsförskrivningen, också tittar på användningen av engångsmaterial och mängden resor, och upptäcker en del andra effekter.

– Det ger andra positiva synergier. Många uppskattar till exempel digitala möten istället för att resa till vårdcentralen – inte minst en del unga med psykisk ohälsa.

Med en rad lyckade projekt bakom sig är det tydligt att engagemanget att ta sig an nya förbättringsområden är stort på Vårdcentralen Eda.

– Det är möjligt tack vare att alla är så lösningsfokuserade och flexibla. Det har inte minst visat sig under pandemin. I våras ordnade medarbetarna snabbt med hembesök hos diabetespatienter för att de inte skulle behöva avstå sina vårdbesök. Personalen har varit fantastisk under året, avslutar Björn Alexandersson.