Svenska neurologiveckan 2018

Neurologiveckan äger rum på CCC i Karlstad 21-25 maj 2018. Veckan arrangeras av Svenska Neurologföreningen tillsammans med neurologi- och rehabiliteringskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad.

Mer om neurologiveckan kan du läsa på webbsidan: Neurologiveckan.se.