Vill du hjälpa till?

Många vill hjälpa till och stötta hälso- och sjukvården, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi får in många frågor och erbjudande som vi hanterar och bedömer i den takt vi hinner med.

Vi vill hantera de erbjudanden som kommer in på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Därför ber vi er att kontakta oss på något av nedanstående sätt så att vi kan ta emot ditt erbjudande, gåva eller donation så bra som möjligt. Undvik spontana förfrågningar eller erbjudanden direkt till sjukhus och andra vårdmottagningar.

Använd följande kontaktvägar om du vill hjälpa till och har ett erbjudande, en donation eller gåva till Region Värmland.

Är du professionell leverantör av vård-och skyddsutrustning?

Om du är producent eller leverantör av material för hälso- och sjukvården och har ett registrerat företag, kan du kontakta oss på nedanstående e-postadress. 

Beskriv ditt företag, produkter som erbjuds, produktblad, priser, leveranstider och ange den volym per produkt du kan leverera.

Vi har krav på spårbarhet och genomför skattekontroll på alla våra leverantörer.

Skicka e-post till: erbjudanden.covid19@regionvarmland.se

Vill du donera skyddsutrustning?

Om du är privatperson eller företag som normalt inte producerar eller levererar varor och utrustning till hälso- och sjukvården, men som har ett lager av skyddsutrustning (till exempel munskydd, visir eller liknande), kan du kontakta oss på nedanstående e-postadress.

Beskriv vad du vill donera, skicka gärna med ett produktblad om det finns och ange den volym du vill donera.

Skicka e-post till: donationgava.covid19@regionvarmland.se

Övriga gåvor och erbjudanden

Om du har andra typer av gåvor och donationer till hälso- och sjukvården kan du kontakta oss på nedanstående e-postadress. Beskriv vad du vill donera och vart.

Skicka e-post till: donationgava.covid19@regionvarmland.se

Bemanning och personal

Har du möjlighet att förstärka vårdens kapacitet? Kontakta oss på nedanstående e-postadress. Beskriv vilken utbildning och erfarenhet du har.

Skicka e-post till: intresseanmalan@regionvarmland.se