Tillämpningar

Här finns exempel på tillämpningar av den grafiska profilen för att visa hur den kan användas i olika sammanhang.