Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd vård och behandling.

En patient med något förhöjt PSA-värde gick på regelbunden PSA-provtagning på vårdcentral. Trots att värdet långsamt stegrades palperades inte prostatan.
Efter att patienten efterfrågat provsvar bokades ett läkarbesök där patienten remitterades vidare till urologen, där prostatacancer konstaterades.

Anmälans diarienummer: HSN/192759.