Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att ett planerat kejsarsnitt genomfördes för tidigt i graviditeten.

Händelsen rör en patient som skrevs in för ett planerat kejsarsnitt. Till grund för inskrivningen användes anteckningar där den beräknade födseln hade skrivits ner felaktigt. Kejsarsnittet genomfördes för tidigt i graviditeten och efter födseln fick barnet andningsstöd och vårdades inneliggande ett par veckor innan utskrivning.

Anmälans diarienummer: LK/151321