Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient som haft kontakt med psykiatrin tagit sitt liv.

Händelsen rör en patient som sökt psykiatrisk akutmottagning och lagts in för observation på en vårdavdelning. Patienten avvek från avdelningen och hittades avliden ett dygn senare.

Anmälans diarienummer: LK/152406