Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att få utrett om en fördröjd diagnos är orsaken till att en patient avlidit.

Händelsen rör en patient som sökte vårdcentralen på grund av hosta, feber och andningssvårigheter. Symptomen bedömdes som lunginflammation och behandling påbörjades. Dagen efter kontaktades vårdcentralen eftersom patienten mådde fortsatt dåligt. Patienten fick rådet att ta febernedsättande och söka akutmottagning om det inte blev bättre. Dagen efter fick patienten hjärtstopp i hemmet, hjärt- och lungräddning genomfördes men patienten avled.

Anmälans diarienummer: LK/152630