Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som kom till akutmottagningen med huvudvärk och hade kräkts flera gånger. Dagen efter gjordes en röntgenundersökning av hjärnan som visade hjärnblödning. Patienten flyttades till Uppsala och återkom till hemsjukhuset efter tio dagar för fortsatt vård och rehabilitering.

En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/160057