Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg då en patient drabbats av fördröjd behandling.

Händelsen rör en patient som inkom till vårdcentralen på grund av smärtor som flyttade sig i kroppen.
Patienten hade sedan tidigare magproblem med bland annat diaréer. Efter läkarundersökning återvände patienten till hemmet. Ett dygn senare tillkallades ambulans i hemmet vid två tillfällen då patienten krampat. Vid andra tillfället följde patienten med till sjukhuset, blev inlagd och vårdades på intensivvårdsavdelning och därefter på vårdavdelning. Kramperna bedömdes bero på en rubbning av vatten- och mineralhalten i kroppen.

Anmälans diarienummer: LK/160840